Tok studiów


Dwa pierwsze lata studiów w Instytucie odbywają się w ramach 6 trzydniowych sesji w ciągu roku. Zajęcia odbywają się w miesiącach o mniejszej intensywności pracy w parafiach (X, XI, II, IV, V, VI) i trwają od środy rano do południa w piątek.

Uchwałą Senatu KUL z dnia 24 czerwca 2010 roku cieszące się uznaniem studia akademickie i formacyjne w IFPL zostały od strony formalnej (nie naruszając dotychczasowego ich charakteru i kształtu) dostosowane do aktualnych przepisów państwowych i uniwersyteckich. Podniesiono ich rangę i stanowią one obecnie pierwszy etap czteroletniego programu niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Teologii KUL.

Po ukończeniu dwu lat studiów księża absolwenci otrzymują dyplom ukończenia IFPL i przystępują do egzaminu licencjackiego celem uzyskania kościelnego licencjatu z teologii pastoralnej umożliwiającego otwarcie przewodu doktorskiego.

Na tym etapie można studia zakończyć lub kontynuować następne dwa lata studiów doktoranckich.

Kapłani podejmujący studia w IFPL otrzymują pomoc do ubiegania się o awans w szkolnictwie, a chętni i najbardziej wytrwali mogą także uzyskać stopień doktora nauk teologicznych na Wydziale Teologii KUL.

Studia te są otwarte dla każdego kapłana.

Bloki tematyczne


1. Socjologiczne i teologiczne podstawy urzeczywistniania się Kościoła;

2. Ewangelizacja w Kościele współczesnym;

3. Mistagogia liturgiczna wspólnoty, celebransów i zespołów służby liturgicznej;

4. Formacja grup apostolskich i indywidualne kierownictwo duchowe.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez www.ifpl-kul.pl
Wykonanie Łukasz Jędzura | Powered by Joomla!