Tok studiów


Dwa lata studiów w Instytucie odbywają się w ramach 6 trzydniowych sesji w ciągu roku. Zajęcia odbywają się w miesiącach o mniejszej intensywności pracy w parafiach (X, XI, II, IV, V, VI) i trwają od środy rano do południa w piątek.

Po ukończeniu dwu lat studiów księża absolwenci otrzymują dyplom ukończenia IFPL, a po zdaniu egzaminu licencjackiego kościelny dyplom licencjata (wymagany m. in. do otwarcia przewodu doktorskiego z teologii). Uzyskując równocześnie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych odbywanych według norm państwowych, otrzymują pomoc przy ubiegania się o awans, np. w szkolnictwie.

W związku przeprowadzaną obecnie reformą szkolnictwa wyższego w Polsce, uchwałą Senatu KUL z dnia 17 V 2018 r., system studiów w IFPL został od strony formalnej dostosowany do aktualnych przepisów państwowych i uniwersyteckich oraz konstytucji apostolskiej papieża Franciszka o kościelnych uniwersytetach i fakultetach Veritatis gaudium (8 XII 2017).

Celem zachowania dotychczasowego dorobku, charakteru i struktury cieszących się uznaniem biskupów i księży unikalnych studiów akademicko-formacyjnych, IFPL ze swoim dotychczasowym programem został wpisany w rejestr studiów podyplomowych na Wydziale Teologii KUL i tak jak do tej pory kończy się licencjatem kanonicznym.

Studia te są otwarte dla każdego kapłana.

 

Bloki tematyczne


1. Socjologiczne i teologiczne podstawy urzeczywistniania się Kościoła;

2. Ewangelizacja w Kościele współczesnym;

3. Mistagogia liturgiczna wspólnoty, celebransów i zespołów służby liturgicznej;

4. Formacja grup apostolskich i indywidualne kierownictwo duchowe.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez www.ifpl-kul.pl
Wykonanie Łukasz Jędzura | Powered by Joomla!