Szczegółowych informacji udzielają i służą pomocą:
Kurator IFPL: ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL
tel.: +48 691 694 221
e-mail: PiotrKulbacki@kul.pl
PiotrKulbacki@oaza.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji,
20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14 (Collegium Ioannis Pauli II)
pokój C-314, piętro III
tel.: +48 81 445 39 95, +48 81 445 39 96
centrumsp@kul.pl

Dodatkowe informacje dotyczące trybu przyjmowania cudzoziemców:
Dział Kształcenia –  Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów, pokój CN-004 (Collegium Norwidianum)
tel.: +48 81 445 41 37
+48 81 445 42 16
study@kul.pl