Pół tysiąca księży absolwentów „studium na Sławinku”, ich rozwój teologiczny, duchowy i zaangażowanie pastoralne, oraz świadectwo zachęcające do podejmowania studiów w IFPL, stanowią potwierdzenie owoców drogi formacji pastoralno-liturgicznej zainicjowanej po Vaticanum II przez wielkich charyzmatyków Kościoła posoborowego ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego.

Wykłady, ćwiczenia, seminaria są prowadzone przez pracowników naukowych KUL oraz kilku specjalistów;

Zajęcia akademickie, formacyjne, liturgia zamieszkanie, posiłki – Dom formacyjny na Sławinku ul. ks. Wojciecha Danielskiego 11; niedaleko KUL.

Kontynuując dzieło sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego systematycznie podejmujemy wysiłki, by tak jak on, iść drogą „wiary konsekwentnej” pogłębiając kompetencje w posłudze na rzecz nowej ewangelizacji.

Budowanie żywego Kościoła, szczególnie poprzez eklezjalne ruchy zaangażowania laikatu rodzi potrzebę zaangażowania i formacji licznych duszpasterzy szczególnie przygotowanych do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi i rodzinami, np. w grupach ministranckich, liturgicznych, ewangelizacyjnych, charyzmatycznych, oazowych, domowego Kościoła, pielgrzymkowych, modlitewnych, apostolskich, charytatywnych, itp. Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej realizuje ideał połączenia studium akademickiego i formacyjnego według założeń jego twórców – sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego. Studia te są otwarte dla każdego kapłana.