50-LECIE INSTYTUTU FORMACJI PASTORALNO-LITURGICZNEJ

Ks. Franciszek Blachnicki trafnie odczytał postulaty odnowy eklezjalnej Soboru Watykańskiego II. Powołane w 1968 r Studium Pastoralne, przy Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, gromadziło prezbiterów chcących zrozumieć odnowę soborową Kościoła. Ks. Franciszek Blachnicki widząc istotną rolę liturgii w tym procesie, odnowy utworzył w 1973 r. Studium Formacji Pastoralno-Liturgicznej (obecnie IFPL), którego studenci oprócz uczestnictwa w Studium Pastoralnym mieli osobne zajęcia dotyczące formacji liturgicznej. SFPL było adresowane do księży pracujących w duszpasterstwie, którzy chcieli zdobywać potrzebną wiedzę pastoralną i odbyć duchową formację w zakresie organizacji apostolatu liturgicznego. Najbliższym współpracownikiem ks. F. Blachnickiego, i współtwórcą tego dzieła był ks. Wojciech Danielski.

Studia „na Sławinku”, które rozpoczęły się w roku akademickim 1973/1974 w dzisiejszej formie obejmują po 6 zjazdów przez dwa lata. Kolejne etapy rozwoju nadały im charakter 2-letnich studiów akademicko-formacyjnych wieńczonych kanonicznym licencjatem z teologii. Uczestnikami studiów (w różnym zakresie) było ok. 900 księży z polski i zagranicy, diecezji i zakonów, którym powierzano odpowiedzialne zdania w Kościele, w tym kilku biskupów; ok. 40 absolwentów uzyskało doktorat.

W środę, 18 października 2023 roku odbyły się uroczystości 50-lecia Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej (KUL).

Program

Część I (KUL)

10:00 –Moderator: ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF

  • Ks. Rektor, prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – Słowo wstępne, IFPL z perspektywy KUL-u;
  • Ks. dr hab. Piotr Kulbacki – IFPL jako studia akademickie i formacyjne w służbie Kościoła;
  • Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (kierownik sekcji) – IFPL z perspektywy teologii pastoralnej i katechetyki;
  • Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk (kierownik sekcji) – IFPL z perspektywy liturgiki i homiletyki;
  • Ks. dr Marek Sędek (Moderator generalny Ruchu Światło-Życie) – IFPL z dzisiejszej perspektywy ruchu Żywego Kościoła;
  • Bp dr Krzysztof Włodarczyk (Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie) – IFPL z perspektywy Episkopatu;
  • Bp dr Adam Wodarczyk (Katowice, postulator w procesie beatyfikacyjnym czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego) – świadectwo absolwenta  IFPL;
  • Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka (Dziekan Wydziału Teologii KUL) – podsumowanie.

12:30 – Eucharystia w Kościele Akademickim KUL – abp dr hab. Stanisław Budzik (Wielki Kanclerz KUL); homilia – bp dr A. Wodarczyk.

Po Mszy św. posiłek w hallu Collegium Norwidianum i spotkanie u ks. Rektora.

Część II (Sławinek). Moderator: ks. dr Marek Sędek

14:30 – 16:45 – Kawa, ciasto i rozmowy w naszych Domach Formacyjnych na Sławinku.

Część III Videomapping

19:00 – Ks. Jerzy Krawczyk (moderator diecezjalny) – możliwość udziału w videomappingu pt. Światło w Lublinie. Ks. Franciszek Blachnicki. Projekcja na tle architektury w parafii bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie.