Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej

- niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Teologii KUL

IFPL stanowi studium akademickie i formacyjne

funkcjonujące pod kierownictwem naukowo-dydaktycznym

Instytutu Liturgiki i Homiletyki, zaś od strony formacyjnej pod opieką

Ruchu Światło-Życie

 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez www.ifpl-kul.pl
Wykonanie Łukasz Jędzura | Powered by Joomla!