Bogactwem IFPL jest uczestnictwo księży w różnym wieku i stażu posługi kapłańskiej, wikariuszy i katechetów, proboszczów i pracowników instytucji kościelnych, księży diecezjalnych i zakonnych, z Polski, krajów sąsiednich i Europy zachodniej, zaangażowanych przede wszystkim w formację służby liturgicznej i Ruch Światło-Życie wraz z Domowym Kościołem, a także w inne ruchy i formy odnowy eklezjalnej o różnej duchowości, co sprzyja wymianie doświadczeń.

Łączy ich pasja zaangażowania i potrzeba pogłębiania swych kompetencji w posłudze kapłańskiej, szczególnie wobec wyzwań „nowej ewangelizacji”. Specyfiką studiów w Instytucie są obok wykładów liczne ćwiczenia praktyczne odnoszące się do pracy w grupach zaangażowanego laikatu, a także zajęcia formacyjne i wspólnota liturgii.

W ostatnich latach oprócz księży z Polski uczestnikami IFPL są księża z Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Francji, Irlandii, USA, także obrządku wschodniego.