W środę, 18 października 2023 roku zapraszamy do udziału w obchodach 50-lecia Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej (KUL), prowadzonego od strony dydaktyczno-naukowej przez KUL, a od strony formacyjnej przez Ruch Światło-Życie. Założycielami IFPL byli ks. F. Blachnicki i ks. W. Danielski.

Szczegółowy program https://forms.gle/mYDEG4KS97oQJRLFA  

Prosimy o przekazanie zaproszenia znanym Wam Księżom, którzy w jakimkolwiek zakresie podejmowali studia w IFPL lub prowadzili zajęcia, gdyż po tylu latach nie posiadamy adresów ciągle zmieniających się. Jest to także okazja do odnowienia kontaktów w diecezjach i zakonach.

W roku akademickim 1973/1974 rozpoczęły się studia „na Sławinku” w zakresie formacji pastoralno-liturgicznej, które w formie dzisiejszej obejmują po 6 zjazdów przez dwa lata. Kolejne etapy rozwoju nadały im charakter 2-letnich studiów akademicko-formacyjnych wieńczonych kanonicznym licencjatem z teologii. Uczestnikami studiów (w różnym zakresie) było ok. 900 księży z polski i zagranicy, diecezji i zakonów, księży, którym powierzono odpowiedzialne zdania w Kościele, w tym kilku biskupów, ok. 40 absolwentów uzyskało doktorat.