Bogactwem IFPL jest uczestnictwo księży w różnym wieku i stażu posługi kapłańskiej, wikariuszy i proboszczów, pracowników instytucji kościelnych, księży diecezjalnych i zakonnych, z Polski, krajów sąsiednich i Europy zachodniej, zaangażowanych przede wszystkim w formację służby liturgicznej i Ruch Światło-Życie wraz z Domowym Kościołem, a także w inne ruchy i formy odnowy eklezjalnej o różnej duchowości, co sprzyja wymianie doświadczeń. Łączy ich pasja zaangażowania i potrzeba pogłębiania swych kompetencji w posłudze kapłańskiej. Specyfiką studiów w Instytucie są obok wykładów liczne ćwiczenia praktyczne odnoszące się do pracy w grupach zaangażowanego laikatu, a także zajęcia formacyjne i wspólnota liturgii.

W ostatnich latach oprócz księży z Polski uczestnikami IFPL są księża z Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Francji, Irlandii, USA, także obrządku wschodniego.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez www.ifpl-kul.pl
Wykonanie Łukasz Jędzura | Powered by Joomla!