Zapisy


Nabór kandydatów na studia IFPL odbywa się co dwa lata – w roku akademickim 2016/2017 rozpoczyna się nowy cykl.

Kandydaci na studia w Instytucie powinni najpierw dokonać rejestracji elektronicznej w serwisie rekrutacyjnym na portalu www.kul.pl a następnie złożyć następujące dokumenty (szczegóły będą podawane na stronie
www.ifpl-kul.pl):

1)       własnoręcznie podpisany wydruk potwierdzenia rejestracji elektronicznej w serwisie rekrutacyjnym www.kul.pl
2)       wydawany wraz z oryginałem odpis dyplomu magisterskiego
3)       dwie fotografie w stroju duchownym
4)       pozwolenie od kompetentnej władzy kościelnej na: „studia według trybu IFPL”
5)       ksero dowodu osobistego i oryginał do okazania
6)       wypełniony formularz zgłoszenia 
(tzw. „okładka na dokumenty dla studiów doktoranckich” – do pobrania na portierni KUL)

Dokumenty te w wypełnionej „okładce” należy złożyć osobiście lub przesłać przed końcem sierpnia 2016 roku na adres:

Dziekanat Wydziału Teologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
IFPL – dr Małgorzata Kobiałka
20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14

 

Uwaga! Księża nie posiadający magisterium, a pragnący studiować w IFPL proszeni są o jak najwcześniejszy kontakt celem indywidualnego rozeznania ich sytuacji

 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez www.ifpl-kul.pl
Wykonanie Łukasz Jędzura | Powered by Joomla!