Zapisy

Nabór kandydatów na studia IFPL odbywa się co dwa lata – kolejny cykl rozpoczyna się w roku akademickim 2018/2019.

Kandydaci na studia w Instytucie powinni najpierw dokonać rejestracji elektronicznej w serwisie rekrutacyjnym (czynnym od czerwca 2018) na portalu www.kul.pl, a następnie złożyć wskazane w serwisie następujące dokumenty:

1) własnoręcznie podpisany wydruk potwierdzenia rejestracji elektronicznej

2) ksero dowodu osobistego;

3) wydawany wraz z oryginałem odpis dyplomu magisterskiego teologii (ew. potwierdzony przy zgłoszeniu);

4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto wskazane w serwisie rekrutacyjnym;

5) dwie fotografie w stroju duchownym;

6) podpisane curriculum vitae (z klauzulą o przetwarzaniu danych);

7) pozwolenie od kompetentnej władzy kościelnej na: „studia według trybu IFPL”.

 

Dokumenty te należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą przed 30 września 2018 roku na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

Uniwersyteckie Centrum

Rozwijania Kompetencji,

20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14.

Należy także do połowy września zgłosić się telefonicznie do kuratora IFPL ks. Piotra Kulbackiego, tel. 691 694 221.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez www.ifpl-kul.pl
Wykonanie Łukasz Jędzura | Powered by Joomla!